Assiettes

COUSCOUS ROYAL - SP
14.50 €

ASS. KEBAB
10.50 €

ASS. KEBAB EMPORTER
10.00 €

ASS. ADANA
11.00 €

ASS. POULET
11.00 €

ASS. KOFTE
10.50 €

ASS. MERGUEZ
10.00 €

ASS. MIXTE
15.90 €

ASS. CHEESE
10.50 €

ASS. STEAK HACHE
9.50 €

STEAK A CHEVAL
12.50 €

ENTRECOTE
17.00 €

COTE D AGNEAU
14.00 €

GIGOT D AGNEAU
14.50 €

COTES DE VEAU
15.50 €

ASS. CORDON BLEU
10.00 €

ASS. NUGGETS
9.50 €

ASS. AIGUILLETTES
11.00 €

ASS. CHICKEN WINGS
11.00 €

ASS. SAUCISSE TURQUE
10.00 €

ASS. LAHMACUN
10.00 €

14.50 €

COUSCOUS ROYAL - EMP
14.00 €