Assiettes

COUSCOUS ROYAL - SP
15.00 €

ASS. KEBAB
11.80 €

ASS. KEBAB EMPORTER
11.00 €

ASS. ADANA
12.00 €

ASS. POULET
12.00 €

ASS. KOFTE
11.80 €

ASS. MERGUEZ
11.00 €

ASS. MIXTE
17.90 €

ASS. CHEESE
11.80 €

ASS. STEAK HACHE
10.80 €

STEAK A CHEVAL
14.80 €

ENTRECOTE
18.50 €

COTE D AGNEAU
15.50 €

GIGOT D AGNEAU
15.80 €

COTES DE VEAU
17.00 €

ASS. CORDON BLEU
11.50 €

ASS. NUGGETS
10.80 €

ASS. AIGUILLETTES
12.50 €

ASS. CHICKEN WINGS
12.50 €

ASS. SAUCISSE TURQUE
11.50 €

ASS. LAHMACUN
11.50 €

COUSCOUS ROYAL - EMP
15.00 €